+36 (1) 350-8844
+36 (1) 491-0144
+36 (1) 491-0144
1239 Budapest, Ócsai u. 4

отпечатък

Име на фирмата
Седалище
imprint.location
Регистрационен номер на компанията
Дата на регистрация
Съдия по вписванията
Телефон
Електронна поща
Номер по ДДС
ДДС номер на ЕС
R & Mayer Kereskedelmi Kft.
Hungary H-2315 Szigethalom, Külső Mű út 2.
Hungary H-1239 Budapest, Ócsai út 4.
13-09-065966
1992.12.01.
Pest Megyei Bíróság, като секретариат
+36 1 491 0140
budapest@rmayer.hu
10786864-2-13
HU10786864